Säkerhetspolicy

1 Information om insamling av personuppgifter

(1) I den här policyn finns information om hur vi samlar och använder dina personuppgifter när du använder vår webbplats.
Personuppgifter omfattar alla uppgifter som har att göra med vem du är, t.ex. namn, adress, e-postadress och användarbeteende.

(2) Den personuppgiftsansvarige är, i enlighet med artikel 4(7) i den Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR):

HTS tentiQ
Hinter der Schlagmühle 1
63699 Kefenrod
Tyskland
Tel. +49 6049 95100
E-post: info@hts-tentiq.com
Webbplats: www.hts-tentiq.com

(3) Dataskyddsombudets namn och adress

Personuppgiftsansvariges dataskyddsombud är:

Jörg Hagen
Jhcon.de
Veilchenweg 6a
30989 Gehrden
Tyskland
Tel. +49 5108 9090112
E-post: hagen@jhcon.de
Webbplats: www.jhcon.de

(4) När du kontaktar oss via e-post eller vårt kontaktformulär sparar vi de uppgifter du har fyllt i (e-postadress, namn och telefonnummer) för att kunna svara på dina frågor. När det inte längre är nödvändigt att behålla insamlade uppgifter raderar vi dem, eller begränsar vår behandling av dem om vi enligt lag måste spara dem.

(5) Om vi behöver använda oss av en tredje part för att kunna tillhandahålla vår tjänst eller om vi skulle vilja använda dina uppgifter i marknadsföringssyfte kommer vi att ge dig detaljerad information om processerna, så som beskrivs nedan. Vi kommer även att meddela vilka kriterier som används för att fastställa hur länge dina uppgifter sparas.

2 Dina rättigheter

(1) Du har följande rättigheter när det kommer till dina personuppgifter:
• Rätt till information
• Rätt till rättelse eller radering
• Rätt till begränsad behandling
• Rätt att invända mot behandling
• Rätt till dataportabilitet.

(2) Du har också rätt att framföra klagomål till en myndighet med tillsyn över dataskydd avseende vår behandling av dina personuppgifter.

3 Hur personuppgifter samlas in när du besöker vår webbplats

(1) När du besöker vår webbplats endast för att få information (d.v.s. inte loggar in, registrerar dig eller på något annat sätt skickar information till oss), samlar vi inte in några personuppgifter, bortsett från den information som din webbläsare skickar till vår server. Om du vill besöka vår webbplats samlar vi in följande information som är nödvändig för att tillhandahålla webbplatsen och säkerställa att den fungerar säkert och korrekt (rättslig grund: Artikel 6(1)(f) i GDPR):
• IP-adress
• Datum och tid för begäran
• Tidsskillnad gentemot Greenwich Mean Time (GMT)
• Detaljer om begäran (specifik sida)
• Åtkomststatus/HTTP-statuskod
• Mängden överförda data
• Webbsida varifrån begäran kom
• Webbläsartyp
• Operativsystem och dess gränssnitt
• Webbläsarens språk och version.

(2) Utöver de tidigare nämnda uppgifterna lagrar vår webbplats cookies på din dator när du använder webbplatsen. Cookies är små textfiler som din webbläsare lagrar på din hårddisk och som analyserar särskild information baserat på var cookien har ställts in (av oss). Cookies kan inte köra några program eller överföra virus till din dator. De hjälper oss att göra vår webbplats bättre och mer användarvänlig.

(3) Hur vi använder cookies
a) Nedan anges de olika typerna av cookies som vi använder på vår webbplats och hur de fungerar:
• Temporära cookies (se b)
• Permanenta cookies (se c).

b) Temporära cookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare. Här ingår sessionscookies. Dessa lagrar ett sessions-ID som används för att tilldela din webbläsares begäran om den specifika sessionen. Tack vare detta blir din dator igenkänd nästa gång du besöker webbplatsen. Sessionscookies raderas när du loggar ut eller stänger din webbläsare.

c) Permanenta cookies raderas automatiskt efter en viss tid, vilken varierar beroende på cookien. Du kan radera cookies via säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

d) Du kan anpassa dina webbläsarinställningar så att du, till exempel, inte accepterar cookies från tredje part eller några cookies alls. Det är viktigt att observera att om du väljer att göra detta kan det leda till att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats.

4 Andra funktioner och tjänster som vår webbplats tillhandahåller

(1) Förutom att tillhandahålla information erbjuder vår webbplats ett urval av tjänster som du kan vara intresserad av. För att få åtkomst till dessa behöver du vanligtvis ange dina personuppgifter, vilka vi använder för att tillhandahålla tjänsten i fråga. De tidigare nämnda dataskyddslagarna gäller i detta avseende.

(2) Ibland använder vi tredje parts tjänsteleverantörer för att behandla dina uppgifter. Vi har noggrant valt ut dessa leverantörer, de är förpliktigade att följa våra instruktioner och kontrolleras regelbundet.

(3) Om våra tjänsteleverantörer eller partner är baserade i ett land utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), kommer vi att informera dig om vad det innebär i beskrivningen av tjänsten.

4.1 Analys – Google Analytics

(1) Vår webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (hädanefter ”Google”). Google Analytics använder cookies – textfiler som sparas på din dator och som gör att du kan använda webbplatsen som analyseras. Informationen om din användning av webbplatsen som samlas in med hjälp av cookies skickas till en Google-server i USA och sparas där. Om IP-anonymisering tillämpas kommer Google att trunkera din IP-adress inom EU-medlemsstater eller andra länder som ingår i avtalet inom ESS. I undantagsfall skickas hela IP-adressen till en Google-server i USA och trunkeras där. Google använder informationen å webbplatsoperatörens vägnar i syfte att analysera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om aktivitet på webbplatsen samt tillhandahålla tjänster till webbplatsoperatören associerade till webbplatsen och internetanvändningen.

(2) IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att kopplas samman med några andra uppgifter som innehas av Google.

(3) Du kan förhindra att cookies lagras på din dator med hjälp av webbläsarinställningarna, men kom ihåg att om du gör detta kan det leda till att du inte kan använda webbplatsens funktioner fullt ut. Du kan också förhindra att data som samlas in via cookies sparas och behandlas av Google genom att ladda ner och installera en webbläsarplugin via följande länk:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

(4) Webbplatsen använder Google Analytics med tillägget ”_anonymizelp()”. Tillägget behandlar IP-adresser i en trunkerad form så att de inte kan kopplas till någon individ. Om några uppgifter som samlas in från dig kopplas till en individ tas dessa samt personuppgifterna omedelbart bort.

(5) Vi använder Google Analytics för att analysera hur vår webbplats används, vilket hjälper oss att förbättra den kontinuerligt. Vi använder statistiken för att förbättra vår tjänst och göra den mer attraktiv för användare. I det exceptionella fallet att personuppgifter överförs till USA, omfattas Google av sköld för skydd av privatlivet i EU och USA:
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Den rättsliga grunden för användningen av Google Analytics är Artikel 6(1)(f) i GDPR.

(6) Tredjepartsleverantör: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Fax: +353 (1) 436 1001. Tjänstevillkor: https://www.google.com/analytics/terms/us.html, Sammanfattning av integritetspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, Integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy.

4.2 Nyhetsbrev

(1) Du kan välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev, där du får information om våra senaste intressanta erbjudanden och tjänster. Mer information om dessa produkter och tjänster finns i godkännandeformuläret.

(2) Registreringsprocessen för vårt nyhetsbrev omfattas av dubbla ja-krav. Detta innebär att vi skickar ett meddelande till e-postadressen du angav när du registrerade dig, där vi ber om din bekräftelse på att du vill ta emot nyhetsbrevet. Om du inte bekräftar din registrering inom 48 timmar blockeras och raderas din information automatiskt efter en månad. Vi sparar också alla IP-adresser som används av dig och tidpunkterna för din registrering och bekräftelse. Detta görs för att bekräfta din registrering och upptäcka potentiell felaktig användning av dina personuppgifter.

(3) Det enda information du behöver ange för att prenumerera på nyhetsbrevet är din e-postadress. Alla andra begärda uppgifter är frivilliga att ange och används endast för att göra vår kontakt med dig mer personlig. Efter att ha tagit emot din bekräftelse sparar vi din e-postadress i syfte att kunna skicka ut nyhetsbrevet. Den rättsliga grunden för detta är Artikel 6(1)(a) i GDPR.

(4) Du kan när som helst återkalla ditt godkännande av att ta emot nyhetsbrevet och avsluta prenumerationen. Du kan avsluta prenumerationen genom att klicka på länken som finns i alla nyhetsbrev, skicka ett e-postmeddelande till info@hts-tentiq.com eller till kontaktpersonen som anges under Juridisk information.

4.3 Andra funktioner

4.3.1 Inbäddade YouTube-klipp
(1) På vår webbplats finns inbäddade YouTube-videor som är lagrade på http://www.youtube.com och kan spelas upp på vår webbplats.

(2) När du besöker vår webbplats får YouTube information om att du har visat delsidan i fråga på vår webbplats. Dessutom tar de emot uppgifter som anges under punkt 3 i den här policyn. Detta sker oavsett om du har ett YouTube-konto som du är inloggad på eller inte. Om du är inloggad på Google kopplas dina uppgifter till ditt konto. Om du inte vill att dina uppgifter kopplas till ditt YouTube-konto måste du logga ut innan klickar på knappen. YouTube sparar dina uppgifter som en användarprofil och använder dem för marknadsförings- och marknadsundersökningssyften, och/eller för att optimera deras webbplats. Den här analysen (som även omfattar användare som inte är inloggade) görs för att kunna tillhandahålla personligt anpassad marknadsföring och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att bestrida upprättandet av en sådan användarprofil. För att göra detta måste du kontakta YouTube.

(3) Du kan hitta mer information om hur och varför YouTube samlar och behandlar uppgifter i deras integritetspolicy. Där hittar du även mer information om dina rättigheter och hur du kan ändra dina inställningar för att skydda din integritet: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en. Google behandlar även dina personuppgifter i USA inom ramen för skölden för skydd av privatlivet i EU och USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

4.3.2 Inbäddade Google Maps
(1) Vi använder Google Maps på vår webbplats. Funktionen gör att du kan använda interaktiva kartor på webbplatsen, samt gör dem mer användarvänliga.

(2) När du besöker vår webbplats får Google information om att du har visat delsidan i fråga på vår webbplats. Dessutom tar de emot uppgifter som anges under punkt 3 i den här policyn. Detta sker oavsett om du är inloggad på ditt Google-konto eller inte. Om du är inloggad på Google kopplas dina uppgifter till ditt konto. Om du inte vill att dina uppgifter kopplas till ditt Google-konto måste du logga ut innan du klickar på knappen. Google sparar dina uppgifter som en användarprofil och använder dem för marknadsförings- och marknadsundersökningssyften, och/eller för att optimera sin webbplats. Den här analysen (som även omfattar användare som inte är inloggade) görs för att kunna tillhandahålla personligt anpassad marknadsföring och för att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot upprättandet av en sådan användarprofil. För att göra detta måste du kontakta Google.

(3) Du kan hitta mer information om hur och varför Google samlar och behandlar uppgifter i deras integritetspolicy. Där hittar du även mer information om dina rättigheter och hur du kan ändra dina inställningar för att skydda din integritet: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en. Google behandlar även dina personuppgifter i USA inom ramen för skölden för skydd av privatlivet i EU och USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

4.3.3 Användning av typsnitt
Våra webbsidor använder Google Fonts. Google Fonts är en tjänst som tillhandahålls av Google. Typsnitten hämtas från en server, vanligtvis en Google-server i USA. Servern skickar då information om vilka webbplatser du har besökt. IP-adressen från webbläsaren som slutenheten använde för att komma åt dessa webbplatser lagras av Google. Mer information om det här finns i Googles integritetsmeddelanden, vilka du kan få här: www.google.com/fonts#AboutPlace:about eller www.google.com/policies/privacy/

5 Kontroll av dina personuppgifter

(1) Om du har gett godkännande till behandling av dina personuppgifter kan du dra tillbaka det när som helst. Så fort du meddelar oss om att du drar tillbaka ditt godkännande får vi inte längre behandla dina personuppgifter.

(2) Om behandlingen av dina personuppgifter grundas på legitimt intresse har du rätt att invända mot behandlingen. I synnerhet kan detta ske om behandlingen inte är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig. Vi kommer att specificera detta för varje fall i beskrivningen av funktionerna. Ange anledningarna till varför vi inte bör behandla dina personuppgifter på det sätt vi har gjort när du bestrider behandlingen. Om ditt klagomål är berättigat kommer vi att undersöka fallet och antingen justera hur dina personuppgifter behandlas, dvs stoppa behandlingen, eller förklara det legitima intresse som berättigar vår fortsatta behandling av dina uppgifter.

(3) Du kan när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter i marknadsförings- och uppgiftsanalyssyften. Skicka in din invändan avseende användning för marknadsföring till följande e-postadress: info@hts-tentiq.com.

6 Externa länkar

Vår webbplats innehåller länkar som leder till tredje parters webbplatser. Om en länk är extern kommer det att klargöras om det inte tydligt framgår. Webbplatsoperatören har ingen påverkan på innehåll eller utformning av tredje parters webbplatser och vi hänvisar dig därför till deras respektive integritetspolicyer. Garantierna som anges i detta integritetsmeddelande gäller inte externa webbplatser.

Av den 2018-05-18